ГАЛЕРИЯ "ВАСКА ЕМАНУИЛОВА"

МИСИЯ И ДЕЙНОСТ

Галерия Васка Емануилова е музеен център и изложбено пространство за съвременно изкуство и млади автори. Нейната мисия е да разширява знанието и достъпа до изкуство и култура, като работи за схраняването и осмислянето на историческото наследство и осъществяването на мост между поколенията. Освен постоянната експозиция с работи на Васка Емануилова, галерията поддържа три програми, в рамките на които се представят временни изложби. Музейната програма е свързана с дарението на скулпторката и с архива на галерията. В нейните рамки се показват изложби на исторически автори в българското изкуство, провеждат се изследвания и се реализират публикации. Програмата допринася за постоянното обновяване на архива, в който от 2007 г. насам са събрани документи за личността и творчеството на Васка Емануилова и историята на българското изобразително изкуство. Основната изложбена дейност на Галерия Васка Емануилова е свързана с две програми за съвременно изкуство, които показват актуалните посоки и теми в работите преди всичко на млади автори. Програма Скулптура е създадена през 2008 г. и е насочена към постоянното разширяване на представата за скулптурата в търсене на пресечните й точки с архитектурата, технологиите, предметния свят на съвременната култура, публичното и социалното пространство. Платформата Място за срещи възниква през 2003 г. в рамките на Софийска градска художествена галерия. С откриванато на Галерия Васка Емануилова на бул. „Янко Сакъзов” № 15 изложбеното пространство на програмата се премества на новия адрес. Тя се разраства в платформа, която търси очертанията на новите поколения художници и стратегически работи за представянето на актуалното изкуство. Галерия Васка Емануилова работи на мрежови принцип, като си партнира с множество организации и институции в сферата на изкуството, образованието, архитектурата и др. Нейната основна изложбена дейност и програмите за съвременно изкуство са свързани пряко с колекцията на Софийска градска художествена галерия. От 2012 г. на базата на публично-частно партньорство със Societe Generale Експресбанк галерията откупува работи на млади художници за колекцията на съвременно изкуство на Градската галерия (СГХГ). По този начин тя се превръща в първата публична институция в страната, която колекционира работи на млади автори за единствената съществуваща до момента колекция на съвременно изкуство в България, каквато е тази на Софийска градска художествена галерия.Софийска градска художествена галерия развива научна и издателска дейност, и образователни програми. Разширява кръга на своята публика чрез срещи, лекции, дебати, представяне на книги и концерти. Галерията и нейните филиали постоянно обновяват и развиват своите сайтове и предоставят възможност не само на медиите, но и на културната общественост за по-бърз и пълноценен контакт. Галерията се е превърнала в територия, на която се осъществява диалог на поколенията художници и културната общественост, което допринася и за анализа на развитието на българското изкуството в рамките на световните процеси.