ГАЛЕРИЯ "ВАСКА ЕМАНУИЛОВА"

ЕКИП

 • Аделина Филева

  Директор

  +359878190310, adelinafileva@sghg.bg

 • Петър Димов

  Комуникации и
  събития

  +359878190324, petardimov@sghg.bg

 • Маргарита Енева

  Връзки с
  обществеността

  +359889969169, margarita.k.eneva@gmail.com

 • Галина Декова

  Уредник "Васка Емануилова"

  +359878848998, galinadekova@gmail.com