РИСУНКИ

Голо тяло І, сангин, 25х32, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 94, 1938

Голо тяло ІI, сангин, 32х23.5, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 124, 1938

Миеща се, креда, 23х27, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 118, 1938

Рисунка ІІІ, молив, 19х28, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 100, 1939

Рисунка IV, молив, 28х19, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 99, 1939

Рисунка от Лувъра – голо тяло, молив, 27х19, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 97, 1939

Рисунка от Лувъра – седнала жена, молив, 27х19.5, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 95, 1939

Почивка – голо тяло, молив, 19х27, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 101, 1939

Рисунка из Лувъра – животни, рисунка с молив, 27х19, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 122, 1939

Рисунка из Лувъра – Дете, молив, 20х27, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 96, 1939

Рисунка из Лувъра – Афродита, молив, 27х19, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 98, 1939

Художникът Ал. Поплилов, молив, 32х24, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 119, 1948

Предачка, молив, 21х28, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 109, 1955

Отмора, молив, 32х24, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 110, 1956

Трудова жена, сангин, 49х34, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 111, 1959

Баба Йорда, молив, 34х24, долу, дясно: Баба Йорда 100 години, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 127, 1960

Рисунка І, сангин, 50х32, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 102, 1960

Рисунка ІI, молив, 30х35, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 125, 1960

Цветанка, сангин, 48х32, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 112, 1963

Селянка, молив, 34х22.5, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 120, 1965

Мъжка фигура (рисунка за фигурата "Раненият партизанин"), молив, 24.5х33, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 103, 1967

Момиче, молив, 27х19, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 104, 1968

Почивка, сангин, акварел, цветен молив, 39х33.5, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 113, 1969

Овчарка, молив, 48х33, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 116, 1970

Раненият, молив, 21х28.5, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 114, 1970

Магаренце, молив, 24.5х36, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 123, 1970

В банята І, молив, 24.5х33, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 105, 1970

Циганка І, сангин, 48х32.5, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 117, 1970

Циганка ІI, сангин, 49х32, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 126, 1970

В банята ІІ, молив, 27х37, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 106, 1972

Женска фигура, сангин, 37х27, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 115, 1975

Рада, сангин, 37х32, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 128, 1975

Ескиз, сангин, 37х27, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 107, 1975

Скица, сангин, 37х27, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 108, 1975

Рада, сангин, 35.5х25, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 121, 1978