АКВАРЕЛИ

Медните скали, акварел, френска хартия “Арш”, 38х57, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 129, 1962

Върби, акварел, френска хартия “Арш”, 38.5х56.5, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 131, 1962

Скали, акварел, френска хартия “Арш”, 38х56, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 132, 1962

Скалите от Калдръм, акварел, френска хартия “Арш”, 38х57, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 130, 1962

Връх Ком, акварел, френска хартия “Арш”, 38х56.5, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 133, 1962

Рекике І, акварел, френска хартия “Арш”, 38х57, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 134, 1962

Колиби, акварел, френска хартия “Арш”, 38х57, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 135, 1962

Старата върба, акварел, френска хартия “Арш”, 38.5х57, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 138, 1963

Манастир – есента, акварел, френска хартия “Арш”, 38х57, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 148, 1965

Пролом, акварел, френска хартия “Арш”, 38х56.5, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 140, 1963

Губешка река, акварел, френска хартия “Арш”, 33х50.5, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 139, 1963

Връх Ком, акварел, френска хартия “Арш”, 38х57, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 136, 1963

Лисински връх, акварел, френска хартия “Арш”, 38х56.5, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 137, на гърба рисунка с молив – селянка, 1963

Челото на Калето, акварел, акварелна хартия, 38.5х57, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 141, 1963

Манастира І, акварел, френска хартия “Арш”, 38.5х57.5, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 147, 1965

Рекике ІІ, акварел, френска хартия “Арш”, 38х56, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 149, 1965

Ошлигърб – Колибата на Дебелинци, акварел, френска хартия “Арш”, 32х51, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 150, 1965

Ошлигърб, акварел, френска хартия “Арш”, 32.5х50, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 151, 1965

Към Муцкел, акварел, френска хартия “Арш”, 32х50.5, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 152, 1965

Еленград, акварел, френска хартия “Арш”, 38х57, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 142, 1965

Загредня, акварел, френска хартия “Арш”, 38х57, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 143, 1965

Есен край реката, акварел, акварелна хартия, 37.5х56, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 153, 1965

Началото на Зли дол, акварел, френска хартия “Арш”, 38х57, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 144, 1965

Из Краище, watercolour, Arches watercolour paper, 38.5x56.5, Sofia Art Gallery, donated by Vaska Emanouilova, Inv. № 145, 1965

Към Ошлигърби и Дедино поле, акварел, френска хартия “Арш”, 38.5х56.5, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 146, 1965

Високе кукле, акварел, хартия, 38.5х56, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 154, 1966

Зли дол, акварел, акварелна хартия, 38х55.5, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 155, 1966

Река Височица, акварел, каширан немски картон, 51х73, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 156, 1968

Калето, акварел, акварелна хартия, 65х49.5, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 157, 1968

Пролет, акварел, френска хартия “Арш”, 38х56.5, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 160, 1969

Видлич планина, акварел, каширан немски картон, 51х72.5, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 158, 1969

Есен край с. Височица, акварел, каширан немски картон, 51х73, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 159, 1969

Калдръм, акварел, акварелна хартия, 48х63, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 162, 1970

Бастиона, акварел, акварелна хартия, 62.5х48.5, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 163, 1970

Профилът на Високе кукле, гледан откъм долния Подкамик, акварел, 39х57, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 161, 1970

Скала под Еленград, акварел, 48г62, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 164, 1975

Есен, акварел, хартия, 51х73, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, Инв. № 165, 1978

Градище, акварел, немски картон, 51х73, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 166, 1978

Път в градината, акварел, немски картон, 51х73, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 167, 1980

Високе кукле, акварел, немски картон, 51х73, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 168, 1980

Вражи град, акварел, немски картон, 51х73, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 169, 1980

Манастира ІІ, акварел, немски картон, 51х73, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 170, 1981

Пейзаж от Комщица, акварел, хартия, 48.5х62.5, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 171, 1981

Пейзаж от Комщица, акварел, хартия, 38х56.5, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 172, 1981

Пейзаж от Комщица, акварел, хартия, 48.5х63.5, подпис: В. Емануилова, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 173, 1981

Пейзаж от Комщица, watercolour, paper, 62.5x47.5, Sofia Art Gallery, donated by Vaska Emanouilova, Inv. № 174, 1981

Пейзаж от Комщица, акварел, хартия, 37.5х56.5, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 175, 1981

Пейзаж от Комщица, акварел, хартия, 38х56.5, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 176, 1981

Пейзаж от Комщица, акварел, хартия, 39х58, СГХГ, дарение от Васка Емануилова, инв. № 177, 1981