ГАЛЕРИЯ "ВАСКА ЕМАНУИЛОВА"

ИСТОРИЯ

 • 1984

  През 1984 г. на ул. „6-ти септември“ № 9 е открита постоянната изложба „Васка Емануилова“ – филиал на Софийска градска художествена галерия. В нея са включени повечето от работите на известната българска скулпторка, показани през 1976 г. в нейната юбилейна изложба по случай седемдесет годишнината й. Скоро след това, в началото на 1985 г., Васка Емануилова дарява произведенията на Софийска градска художествена галерия. Те включват 93 скулптури, 49 акварела и 35 рисунки, както и 15 живописни работи на художника и неин близък приятел Кирил Петров.

 • 1994

  Eкспозицията съществува почти 10 години, когато през 1994 г. след политическите промени в страната пространството на ул. „6-ти септември“ е реституирано, а произведенията са пренесени за съхранение във фонда на Софийска градска художествена галерия. За дълъг период от време работите остават в депото на галерията. През 1998 г. те са показани в рамките на изложбата „Дарение Васка Емануилова“, но едва в през 2004-2005 г. въпросът за тяхното постоянно публично представяне отново се появява.

 • 2005 - 2007

  В края на 2005 г. Софийска градска художествена галерия организира изложбата „Васка Емануилова. Животът на формата“, която е посветена на 100 годишнината от раждането на скулпторката. Изложбата свидетелства за решителността на галерията да продължи да търси възможност за постоянното публично показване на творчеството на Васка Емануилова, което е част от културната история на страната. В резултат на тези усилия, през 2006 г. на бул. „Янко Сакъзов“ № 15, до Парк Заимов, се открива Галерия Васка Емануилова, филиал на Софийска градска художествена галерия, която от 2007 г. започва да работи като пространство, съчетаващо функциите на музей и изложбена зала.

 • 2014

  Днес Галерия Васка Емануилова е музеен център, който съхранява, показва, изследва и работи с творчеството на едноименната скулпторка като част от българската история и култура. Стремейки се да осъществи диалог между поколенията, галерията е и изложбено пространство за съвременно изкуство и млади автори, което дава поле на различни художествени събития и инициативи.