СКУЛПТУРА

Глава на Илия Петров

Детски портрет

Глава на бащата на В. Емануилова

Глава на Николай Хрелков

Глава на Петя Кръстева

Глава на Петя Кръстева

Глава на момче (Славчо)

Росица

Глава на Теофана Калчева

Детска глава

Детска глава

Детска глава

Глава на момче (Стефан)

Глава на Райка

Глава на Кина

Глава на дете (Риса)

Глава на Ирена

Глава на момиче (Гена)

Гроздобер

Септемврийче

Жетварска песен

Обявено съревнование

Жътва

Овчарка

Планинка

Жетварка І

Победителкa

Жетварка ІI

Сеячка

Пастирка

На жътва

Почивка ІІІ

Пиета

Септември

Поп Андрей

Нелегален позив

За свободата

Кирил и Методий

Кочо Честименски (ескиз)

Раненият партизанин (ескиз към “Пиета”)

Поп Андрей

Мъжка фигура (Раненият – ескиз)

Пиета (ескиз

Предачка