СЪБИТИЯ

  • Българската скулптура извън скулптурата,
    Лекция на д-р Кирил Василев (СУ)

    23 февруари 2022 г. от 18:00 ч.

    Галерия „Васка Емануилова“ започва образователна програма в сътрудничество с Депо Скулптура, която представя поредица разговори за скулптурата с лектори от различни области на хуманитаристиката – философия, естетика, изкуствознание, културология. Така, наред с популяризирането на творчеството на българката скулпторка Васка Емануилова, галерията на нейно име ще осъществи и функцията си на форум за съвременна българска култура и изкуство.

    виж събитие

МИНАЛИ СЪБИТИЯ