ГАЛЕРИЯ "ВАСКА ЕМАНУИЛОВА"

ОБРАЗОВАНИЕ

Галерия Васка Емануилова осъществява разнообразна образователна дейност. Освен предоставянето на архива на галерията за целите на различни изследвания, тя организира публични представяния, дискусии и лекции.