СТРАХ И ЛЮБОВ

Изложбата разглежда темата за страха и любовта като два полюса на човешкото поведение. От едната страна са човешките страхове, които ни спират да бъдем себе си, да следваме желанията и мечтите си. От другата страна е любовта, която може да ни помогне да преодолеем тези страхове и да бъдем пълноценни и достойни за (себе) уважение личности.
Изследването ни обхваща различни аспекти на човешките страхове: страх от смъртта, от самотата, от различното и непознатото; страх, че нещо лошо ще е случи на теб и близките ти; социалните страхове – от неодобрение от общността, от неспазване на обществените норми, от неуспех, както и особено интересния феномен: страх от любовта (филофобия).
Да поставиш любовта начело не е така лесно. Според Ерих Фром съвременния човек е загубил тази способност, заради това, че се е превърнал в автомат: „добре хранен, добре облечен, но без да проявява ясно определена загриженост към присъщото му хуманно качество и към своята мисия“ (Е. Фром, „Изкуството да обичаш“). Въпрос на личен избор е дали човек ще се опита да се завърне към обичта, като единствен разумен и задоволителен отговор на проблема за смисъла на човешкото съществуване. Макар социалните страхове, превзели хората в наши дни да правят този избор все по-труден.
Изложбата събира художествени произведения на седем съвременни артисти от България и чужбина и един поет, които представят различни гледни точки към темата. Творбите включват живопис, скулптурни обекти, асамблажи, видео и рисунки. Селекцията на кураторката цели да изгради временно визуално пространство с идеи и послания, които да дадат на посетителите повод за размисъл и просветление.
Пространството, в което се реализира изложбата има важен принос към избора на темата. Галерията, посветена на Васка Емануилова, представя забележителни скулптури от пластическо наследство на известната художничка. Те дават отправната точка и вдъхновението да се обърнем към вечната тема за човешките чувства, която да разгледаме от днешната ни позиция.

Куратор: Галина Димитрова-Димова

Художници: Ариел Рейхман, Венелин Шурелов, Викенти Комитски, Деница Милушева, Елена Белантони, Елена Назърова, Харита Асумани

Изложбата се осъществява с финансовото съдействие на Фондация „Зингер-Захариев”.

Първа целувка

Събиране