Мильо Маринов Балтов
Романтичният образ на вярата. 150 години от рождението на художника