Мильо Балтов
Романтичният образ на вярата. 150 години от рождението на художника

Името на художника и общественика Мильо Балтов неизменно присъства в културния живот на град Стрелча – чрез иконите и стенописите в катедралния храм-паметник „Св. Арх. Михаил“, както и в музейната сбирка на Историческия музей, в чийто фонд се съхраняват близо 30 негови произведения. Множество декоративни и иконописни творби в храмовете от пазарджишкия регион също носят неговия подпис. Художествено-декоративната дейност на художника съвпада с подема в храмовото строителство след Освобождението, движено от стремежа да се придаде колкото е възможно по-представителен вид на новостроящите се църкви. Много от параклисите и църквите, които М. Балтов декорира, са посветени на архангел Михаил и са паметни места за падналите във войните. В някои от създадени от него икони се разпознават образи на исторически личности, а други са добили статута на чудотворни.
Мильо Балтов учи във втория випуск на Рисувалното училище при Ярослав Вешин. В неговите портрети и икони, личат уроците на професора, към които художникът се придържа въпреки превратностите на съдбата и обществения дълг: отношение към изразителността на линията, изграждане на триизмерност, интерес към пластичността и обема, търсене на ефектно осветление, стремеж към изискана класическа композиция и поза, опит да се постигне плътен и материализиран колорит, да се изгражда посредством светлосянката и вальорите и т.н.
Днес можем да включим името на художника Мильо Балтов в списъка на художниците представители на един любопитен междинен етап в историята на българското изкуство, благодарение на изследователските усилия на различни институции и личности. Едно бъдещо пространно изследване може да събере и систематизира възможно по-голяма част от творчеството на Мильо Балтов и да очертае по-ясно сложните пътища на идеите на изкуството му извън родния му край.
Изложбата се осъществява в сътрудничество с Исторически музей – Стрелча, Художествена галерия „Станислав Доспевски“, Пазарджик, НБКМ и частни колекции.

Мильо Балтов, Пейзаж, 1913 г., м. б., платно, 22 х 77 см., ИМ – Стрелча

Мильо Балтов, Портрет на дете, началото на ХХ в., м. б., платно, 29,5 х 23,5 см., ИМ – Стрелча

Мильо Балтов, Марин Дринов, началото на ХХ в., печатно, 38,5 х 31,5 см., Исторически музей – Стрелча

Мильо Балтов, Св. Арх. Михаил, 170 х 71 см., храм-паметник „Св. Арх. Михаил“, Стрелча.

Мильо Балтов, Портрет на Дена Балтова (дъщеря на художника), началото на ХХ в., м. б., платно, 30 х 23,5 см., ИМ – Стрелча.