Българската скулптура извън скулптурата,
Лекция на д-р Кирил Василев (СУ)

Галерия „Васка Емануилова“ започва образователна програма в сътрудничество с Депо Скулптура, която представя поредица разговори за скулптурата с лектори от различни области на хуманитаристиката – философия, естетика, изкуствознание, културология. Така, наред с популяризирането на творчеството на българката скулпторка Васка Емануилова, галерията на нейно име ще осъществи и функцията си на форум за съвременна българска култура и изкуство.

Галерия „Васка Емануилова“ е учредена, след като Васка Емануилова дарява значително количество свои произведения на Софийска община през 1984 г. и днес е един от малкото монографични музеи в страната.
В дейността на галерията от самото начало е заложено да бъде място за диалог между художественото наследство и съвременността. Сама по себе си скулптурата на Васка Емануилова и нейното присъствие в културния живот също е покана за разговор, посветен на специфична проблематика – задачите на скулптурата, рецепцията, значението, теорията и историческото развитие на триизмерната форма. Присъствието в публичното пространство превръща това изкуство във въпрос от извънреден интерес днес. Може да се каже, че скулптурата настоява за разискване от гледна точка на съвременната ситуация с новите явления като миграция, COVID-19, протестни движения и т.н.
Поредицата „Разговори за скулптурата“ в галерия „Васка Емануилова“ е насочена към младежка и възрастна аудитория, ученици от училищата по изкуства, студенти от НХА, както и към широката публика с интерес към изобразителното изкуство, неговата теория и история и по-специално въпросите, свързани със скулптурата.
Всяко събитие ще бъде обявявано предварително на сайта на галерията и нейната фейсбук страница.
Разговорите ще се излъчват на живо в социалните мрежи (YouTube канал, Facebook) на Софийска градска художествена галерия и ще бъдат на разположение като видеоархив.
Депо СКУЛПТУРА стои зад значими проекти в съвременната българска скулптура и си сътрудничи с институти като Skulptur Projekte Münster, Goethe Institut Sofia и др.).
От 2018 г. заедно с галерия Credo Bonum редовно представя изложба-преглед Sculpture Now, а през 2021 г. е организатор на изложбите „Аура“ в галерия „Райко Алексиев“ и „Бял обект“ в галерия „Сан Стефано“.

23 февруари 2022 г. от 18:00 ч.

вход свободен