НАСТОЯЩИ

ИЗЛОЖБИ

  • 30.04. – 20.06.2024

    Ре/-Еволюция на жените. Смяна на ролите
    30.04. – 20.06.2024

    Изложбата включва 22 произведения на български художници от фондовете на Софийска градска художествена галерия, сред които Анета Дръгушану, Боряна Росса и Олег Мавроматти, Васка Емануилова, Мариела Гемишева, Севда Шкутова и други и обхваща широк времеви диапазон. Селекцията представя употребата на „женския образ“ в българското изкуство от втората половина на ХХ в. до наши дни и подчертава нетипичните роли, като например идеологическата употреба в изкуството след 1950 г. Същевременно представя жената като творец и илюстрира обръщането на традиционните позиции художник (мъж) – модел (жена).

    Виж изложбата