НАСТОЯЩИ

ИЗЛОЖБИ

  • 9 септември – 16 октомври 2022 г

    Керамиката. Субстанция/фигура/поле

    Настоящата експозиция предлага интроспективно-ретроспективен поглед към керамиката.

    Виж изложба