НАСТОЯЩИ

ИЗЛОЖБИ

  • 26 април – 11 юни 2023 г.

    СТРАХ И ЛЮБОВ

    Изложбата разглежда темата за страха и любовта като два полюса на човешкото поведение. От едната страна са човешките страхове, които ни спират да бъдем себе си, да следваме желанията и мечтите си. От другата страна е любовта, която може да ни помогне да преодолеем тези страхове и да бъдем пълноценни и достойни за (себе) уважение личности.

    Изложбата се осъществява с финансовото съдействие на Фондация „Зингер-Захариев”.

    Виж изложба