НАСТОЯЩИ ИЗЛОЖБИ

Керамиката. Субстанция/фигура/поле

Изложби

НАСТОЯЩИ ИЗЛОЖБИ

Керамиката. Субстанция/фигура/поле

Изложби

Васка Емануилова

Васка Емануилова

Васка Емануилова

Васка Емануилова

Надя Текнеджиева

Флора, порцелан, глазура, трансфер на изображения от фотокопие