Лого на Галерия Васка Емануилова
Анимация по време на зареждане
Изображение 1
Изображение 2

Volunteers


Адриан Петков
-

Адриан Петков, 20 години, роден в София. През 2013 година, завършва Класическия лицей към СУ, понастоящем продължава своето обучение в НХА. Освен работата по проекта „Художниците и Народния театър „ в СГХГ участва и като доброволец в дейността на Столична библиотека. Интересите му са в областта на Средновековната (и християнска) култура, съвременната българска, балканска, и световна политика.

Деница Илиева
-

Деница Илиева,родена през 1986 г. в гр. Русе. В момента завършва магистратура „Сравнително изкуствознание“ в НБУ. Занимава се с изследване на османското архитектурно наследство на Балканите. Участва съм в различни български и международни проекти в областта на визуалната антропология, музейното дело, алтернативните методи за обучение на деца и опазването на нематериалното културно наследство.

Христина Грозданова
-

Христина Грозданова, родена на 22 юни 1989 г. в гр. София. Завършила е НХА специалност „Изкуствознание”. Участва в организирането на две изложби - "Графиката - посланик" представена от секция „Графика и илюстрация“ на СБХ през 2009 година и "Рачешки сговор" на Мария Крумовска и Симона Босилкова в галерия "Пагане" - 2012 г. Интересува се от проблеми свързани с научната илюстрация и анималистиката като жанр.

Надежда Янакиева
-

Надежда Янакиева, Завършила е специалността „ Изкуствознание“ в Нов български университет. Научни интереси са в областта на Османското изкуство и култура, музеология, съвременно изкуство. Участва в кураторски проекти в областта на съвременната фотография и живопис.

Наташа Ноева
-

Наташа Ноева, родена на 22 юли 1989 г. в гр. Тутракан. Завършва бакалаварска степен по специалността. „Изкуствознание“ в НХА, а в момента изучава магистратура по специалността „Модерно и съвременно изкуство“. Участвала в национални , международни изложби и в научни конференции, правила е сценографски оформления за музикални и театрални представления.

Николета Станиславова Гологанова
-

Николета Станиславова Гологанова, на 24 години, от Варна. Завършила е НГХНИ „Константин Преславски” – гр. Варна с профилирано изучаване на изобразително изкуство и НХА, специалност „Изкуствознание“. Професионалните й интереси са насочени главно към българското изкуство от първата половина на ХХ век и някои социокултурни тенденции от периода.

Ренета Георгиева
-

Ренета Георгиева, на 24 години. Завършила е магистърска програма „Изкуствознание – модерно и съвременно изкуство” в НХА , а паралелно с това и „Публична администрация” към Юридическият факултет в ПУ „Паисий Хилендарски”. Последни проекти с нейно участие – „One Design Week“ и “Безчувствена изложба” на Иван Мудов в SARIEV Project Space. В момента съм стажант в Open Arts Foundation”. Интересите й са свързани с изкуството от периода на социализма в България.

Станислава Жекова
-

Станислава Жекова, на 27 години. Родена е във.Интересите й са в сферата на визуалните изкуства, историята, литературата и образованието. Предстои и завършване на магистърската програма „Модерно и съвременно изкуство” в Националната Художествена Академия. От тази година е част от преподавателите на фондация „ Заедно в час”.


Follow us
on Facebook
Facebook
Visit us
on YouTube
YouTube
Subscribe to
our newsletter
Send
e-card
Sofia Art Gallery